โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0
(SMEs – OTOP Transformer 4.0)

กิจกรรมจัดอบรม

(โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจและ SME ก้าวสู่ตลาด 4.0) ปี 2562

(SMEs & OTOP Transformation 4.0)

เลือกภาคและวันที่ต้องการ เพื่อเข้ารับการอบรม


ภาคกลาง/ตะวันออก

กทม./แถลงข่าวเปิด

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562

ชลบุรี

โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562

ภาคเหนือ

เชียงใหม่

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562

อุตรดิตถ์

โรงแรมสีหราช (ห้องแกรนด์บอลรูม)
วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562

ภาคใต้

ชุมพร

โรงแรมนานาบุรี
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

หาดใหญ่/สงขลา

โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562